El so és vibració audible, ones amb diferents freqüències vibratòries, les nostres vides són una freqüència en constant dinàmica cíclica