Quina relació té l’alimentació amb la salut?

Avui dia, l’alimentació és un tema que suscita polèmiques i que es troba en boca de tots. Els espectaculars avenços que han experimentat les ciències de l’alimentació i de la nutrició en les últimes dècades revelen la importància que té dur a terme una alimentació adequada com una de les millors vies de promoció de la salut i del benestar físic i emocional.

El descobriment dels nutrients i les funcions que exerceixen dins del nostre organisme ens ha permès conèixer perfectament moltes de les propietats dels aliments que fins fa relativament pocs anys s’intuïen o formaven part de la saviesa popular.

Els avenços científics ens introdueixen a fons en el món de l’alimentació i en la relació que els hàbits alimentaris mantenen amb la salut. Cada estudi, cada investigació, ens reafirma en què la idea que la dieta més adequada és aquella que té en compte totes les condicions que ens caracteritzen com a persones educades en una cultura determinada, amb hàbits alimentaris concrets, gustos, estat de salut, costums i ideals, activitat física i estils de vida diferents.

Per tant, no existeix una dieta ideal que serveixi per a tothom, però sí un criteri universal pel que fa al tipus d’aliments que s’han de consumir dins de la dieta quotidiana.