Coaching emocional


Entenem com coaching al conjunt de tècniques i processos que ens ajuden a potenciar les nostres capacitats, a elevar la nostra autoestima, i a modificar comportaments i actituds negatives, amb la finalitat d’aconseguir el millor de cada individu i dins les teràpies naturals.

Si volem millorar la nostra vida hem de canviar l’actitud. Es pot aprendre a fer-ho!