Laserpuntura


Es tracta de l’aplicació del làser com a substitut de l’agulla d’acupuntura. El tractament es realitza seguint els mateixos principis de les tècniques tradicionals xineses, amb els avantatges afegits de major rapidesa en l’aplicació i evitant el contacte físic.

El làser emet fotons que produeixen reaccions fototèrmiques i fotoquímiques com succeeix amb la llum normal, però degut a la seva monocromaticitat, coherència i elevada intensitat, l’absorció de l’energia per part de l’organisme és major, augmentant així, els seus efectes biològics.

Els làser de baixa i mitja potència actuen com a reguladors i normalitzadors de la funció cel·lular, desencadenant el dispositiu que la posa en funcionament.

Hi ha dues maneres bàsiques d’aplicació: Local o de superfícies petites, on es pot tractar des d’un punt o una petita zona fins a varis punts seguint els esquemes de la patologia a tractar; i general o de grans superfícies, on es delimiten zones que es tracten per separat o, el que és més habitual, s’utilitzen làser amb possibilitat de rastreig.