Par biomagnètic


El Dr. Isaac Goiz, metge cirurgià, el 1988 començà a valorar les teories de Richard Broeriugmeyer (descobridor dels camps magnètics, que permeten conèixer el ph5 intern dels òrgans mitjançant un senzill test muscular, i de la importància d’aquest en la salut) i gràcies als seus coneixements va poder concebre el mètode anomenat Par biomagnètic.

Segons el Dr. Isaac Goiz, al cos hi ha uns punts despolaritzats que creen focus amb ph àcid o alcalí i com a conseqüència es produeix una disfunció o una patologia. Cada punt fa ressonància a un altre de la mateixa intensitat i polaritat inversa. Tanmateix, va descobrir que a l’enfrontar les càrregues d’aquests dos punts mitjançant la col·locació d’imans de mitjana intensitat, s’anul·len els uns als altres, neutralitzant el ph i, conseqüentment, l’organisme retorna al seu estat d’equilibri i salut.

Desprès de tractar mils de pacients, contrastant dades i anàlisis clínics, descobrí que cada parella de punts correspon a l’existència d’un microorganisme específic o d’una disfunció. Hi ha microorganismes que són nocius per a la nostra salut i que estan presents en moltes malalties. Segons el Dr. Goiz el Par biomagnètic pot ajudar a millorar notablement diferents tipus de dolors, problemes digestius, alteracions del sistema nerviós, entre d’altres.

Per tant, amb la tècnica del Par biomagnètic es pot detectar i equilibrar el PH de diferents parts de l’organisme ajudant a eliminar microorganismes perjudicials per a la nostra salut, i així, aconseguir que el cos recuperi un bon estat de salut.