Psicologia familiar i infantil


Què és la psicologia infantil?

La psicologia infantil és l’estudi del comportament del nen des del naixement fins a l’adolescència. En aquesta anàlisi, l’especialista tractarà els fenòmens i les irregularitats del desenvolupament psíquic del nen. Aquesta branca de la psicologia se centra en l’evolució dels aspectes físics, motors, cognitius, perceptius, afectius i socials.

Psicologia familiar

En el si d’una família poden sorgir nombrosos problemes entre les parelles, els fills, els fills amb els pares o amb altres membres de la família. La psicologia familiar analitza i tracta de resoldre aquests conflictes que es plantegen en el grup familiar.

En la psicologia familiar s’estudien les famílies com a sistemes i s’analitzen comportaments, patrons de comunicació i respostes emocionals entre els membres del grup familiar. La psicologia familiar, pot prestar ajuda en casos de divorci, problemes de parella, mort d’un membre de la família i molts altres supòsits lligats a l’àmbit familiar.

De fet, psicologia infantil i familiar habitualment van de la ma.